PC Tools Firewall Plus
firewallplus.pngBesplatan personalni firewall za Windows® koji će štititi Vaš računar od ilegalnog pristupa sa mreže. PC Tools Firewall Plus je snažan personalni firewall za Windows® koji će štititi Vaš računar od ilegalnog pristupa sa mreže i vršiti kontrolu dolaznog i odlaznog mrežnog saobraćaja na Vašem računaru.