Privacy Guardian
privguard.pngDelotvoran softver za zaštitu privatnosti koji će ukloniti podatke o Vašoj aktivnosti na Internetu kao i podatke o programima koje kosristite. Privacy Guardian je bezbedan i jednostvan softver koji će Vam pružiti alate za bezbedno i efikasno brisanje podataka o Vašoj aktivnosti na Internetu i zapise o programima koje koristite a koji se nalaze u skrivenim fajlovima na Vašem kompjuteru.